Overgangsbepalingen 2015

Het jaar 2015 komt dichterbij, het jaar waarin veel wijzigingen doorgevoerd worden t.a.v. de regels "ROSR" met betrekking op de binnenvaart. Dit gaat ook gelden voor schepen waarvan de kiel is gelegd voor 1976. Vooral de geluidsnormen in de verblijven zal voor veel schepen een probleem zijn.

Door onze jarenlange ervaring in de nieuwbouw, kunnen wij u met raad en daad terzijde staan, o.a. door geluidsmetingen te doen op uw schip en een analyse/offerte te maken voor de nodige aanpassingen, dit is geheel gratis.

Hieronder e.e.a. ter verduidelijking t.a.v. van overgangsbepalingen voor de "Verblijven":
 1. Uitleg van de afkortingen
 2. ROSR 1995
 3. Overgangsbepalingen
 4. Artikel 23 ROSR Bemanning
 5. Artikel 24.03 ROSR - Afwijkingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op of voor 1 april 1976
 6. De uitleg en mening van Dhr. T.L.C. Molkenboer t.a.v. de overgangsbepalingenUitleg van afkortingen:

NVO: Nieuwbouw - Verbouw - Ombouw

CVO: Certificaat Van Onderzoek met Rijn

CBB: Comunautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen zonder Rijn

Geluidshinder
Schepen met exploitatiewijze A1 (14 uren vaart): geen beperking,
Overige exploitatiewijzen: 70 dB(A) woonverblijven en 60 dB(A) slaapverblijven, ingaande:
NVO - CVO 1-1-2015 Rijn
NVO - CBB 1-1-2030 geen Rijn

Overige artikelen t.a.v. verblijven (stahoogte 2m, inhoud e.d.)
Ongeacht de exploitatiewijze, ingaande
NVO - CVO 1-1-2035 Rijn
NVO - CBB 1-1-2050 geen Rijn

Art. 23.05; Explotatiewijzen
1. Men onderscheidt de volgende exploitatiewijzen:
A1: vaart van ten hoogste 14 uren;
A2: vaart van ten hoogste 18 uren;
B: vaart van ten hoogste 24 uren; telkens binnen een tijdvak van 24 uur.

2. Bij exploitatiewijze A1 mag de vaart eenmaal per week tot ten hoogste 16 uren worden verlengd, indien de vaartijd kan worden aangetoond met de registraties van een goed functionerende tachograaf van een type dat overeenkomstig bijlage H is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een Oeverstaat of van België en wanneer er behalve de schipper nog een bemanningslid in de bemanning is opgenomen met de bevoegdheid van stuurman.

3. Een schip dat op de onder A1, onderscheidenlijk A2 bedoelde wijze wordt geëxploiteerd moet de vaart gedurende 8, onderscheidenlijk 6 aaneengesloten uren onderbreken, te weten:
a) in de exploitatiewijze A1 tussen 22.00 en 06.00 uur, en
b) in de exploitatiewijze A2 tussen 23.00 en 05.00 uur.

Er mag van deze tijden worden afgeweken, indien het schip is uitgerust met een goed functionerende tachograaf van een type dat overeenkomstig bijlage H is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een Oeverstaat of België. De tachograaf moet ten minste in bedrijf zijn vanaf het begin van de laatste ononderbroken rusttijd van 8, onderscheidenlijk 6 uren en voor de controlerende diensten te allen tijde bereikbaar zijn.Hieronder kunt u diverse artikelen downloaden,
 • ROSR 1995. Download.
 • Overgangsbepalingen algemeen zonder passagiersschepen. Download.
 • Artikel 23 ROSR Bemanning. Download.
 • Artikel 24.03 ROSR - Afwijkingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op of voor 1 april 1976. Download.
 • De uitleg en mening van Dhr. T.L.C. Molkenboer t.a.v. de overgangsbepalingen. Download.

Naar overzicht
 
Nieuwsgierig?
Bel ons of gebruik het contactformulier voor een afspraak.
Afbeelding Verbouw valkkruiser

Verbouw valkkruiser

In deze valkkruiser verbouwden we de keuken, dinette en de salon.Lees verder